zdravé teplo - moderní technologie

AKTUALITY

Automatický kotel na pelety se zásobníkem paliva

V souvislosti s růstem cen paliv na trhu je stále důležitější využívání topidel, jejichž konstrukce zaručuje maximální účinnost provozu a komfort uživatele.

Bioclass iC - automatický kotel na pelety

Společnost DOMUSA uvedla v roce 2021 na trh nové verze plně automatických kotlů na pelety pod názvem Bioclass iC.

Od března 2022 jsou tyto kotle s vyšší standardní výbavou dostupné i na trhu České republiky, nicméně kompletní montážní, servisní a uživatelská dokumentace je dostupná až od června letošního roku.

 

BIOCLASS iC       

Kotel na pelety Bioclass iC-DX

Kotle Bioclass prošly v roce 2021 dalším stupněm modernizace za účelem vyšší účinnosti spalování a také zvýšení komfortu uživatele.

Nové varianty kotlů na pelety ve zkratce:

BIOCLASS iC       -  vylepšená varianta kotlů řady BioClass HM
                          – integrovaný systém dálkového ovládání – prostřednitvím aplikace „iConnect“   (wifi)
                          - systém inteligentního spalování "FLAME LOGIC"

Nová zelená úsporám - dotace na výměnu kotle

Aktuálně startuje další vlna dotací na kotle

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu ...

Detaily na 

https://2030.novazelenausporam.cz/rodinne-domy/

 

Pro nízkopříjmové domácnosti je určen program Kotlíkové dotace:

stavební výstava - on-line

Na této výstavě Vám představíme

- plně automatické kotle na pelety

- kotel na pelety s možností topení dřevem - bez jakékoli přestavby ... stačí naložit dřevo do spalovací komory ...

- příslušenství ke kotlům - zásobníky, sezónní sila, hydraulické moduly, možnosti řízení otopných systémů, ....

- možnosti stavby kamen, krbů, sporáků a dalších tradičních topidel

- systém decentrální rekuperace - pro úsporu energií a čerstvý vzduch v obytných místnostech

 

Těsíme se na Vaši "návštěvu" na virtuálním stánku ABtop / DOMUSA

V době, kdy je stále větší důraz kladen na úspory energií a také na zdravé prostředí pro bydlení je jednou z možností, jak tento "problém" vyřešit, použití DECENTRÁLNÍ REKUPERACE.

 

Níže uvádíme několik údajů pro ty, které by tato problematika více zajímala.

Decentrální rekuperace zajišťuje větrání podle nastavených, nebo řízených, parametrů pomocí dvojice decentrálních jednotek s reverzním ventilátorem a keramickým výměníkem, který předává naakumulované teplo nasávanému čerstvému vzduchu.

Silo na pelety - plnění

Zásobu pelet v domě lze vyžešit různými způsoby. S jedním z nich se můžete seznámit v článku na adrese

https://ceska-peleta.cz/clanky-klastru/ve-valasskem-mezirici-si-postavil...

Silo na pelety

Požadavky na komplexní otopný systém s minimálními požadavky na obsluhu při použití tuhých paliv vede v poslední době k rostoucímu zájmu o dodávky kotle na pelety současně s velkoobjemovým (sezónním) silem na pelety.
Zvyšující se zájem je podpořen také faktem, že dodávky volně sypaných pelet pomocí automobilní cisterny přímo do sila jsou čím dál více dostupné ve všech oblastech republiky.

Poslední instalace se sezónními sily byly realizovány jak za pomoci prefabrikovaného látkového sila, tak i formou výstavby pevného sila s dřevěnou konstrukcí.

Kotlíková dotace 2019

Státní fond životního prostředí spustil třetí, poslední vlnu Kotlíkových dotací.

V souvislosti s touto skutečností uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy k dotacím na kotle:

1. Základní podmínkou pro získání dotace je, aby nový – plánovaný – kotel musí být registrován v Seznamu výrobků a technologií (SVT)
    Kotle BioClass a DualTherm jsou zaregistrovány pro kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019)
    Registrační kódy: SVT21524, SVT21525, SVT21526, SVT21537, SVT21538, SVT9193

DOMUSA BioClass HM 25 ve vstupní hale výstaviště

V právě končícím týdnu se návštěvníci mezinárodní výstavy InfoTherma 2019, věnované vytápění a úsporám energie, mohli na ostravské Černé louce setkat i s výrobky společnosti DOMUSA Teknik.

Stránky