zdravé teplo - moderní technologie

Exteriérové kotle BioClass HM OD

Kotle konstrukční řady BioClass HM OD jsou určeny pro umístění v exteriéru u domů, v nichž není dostatek místa pro zřízení kotelny.
Jsou opatřeny vnějším pláštěm, který odolává venkovním podmínkám a vybaveny integrovaným zásobníkem pelet,
expanzní nádobou a hladinovým senzorem.