zdravé teplo - moderní technologie

Rekuperace .... ale trochu jiná

V době, kdy je stále větší důraz kladen na úspory energií a také na zdravé prostředí pro bydlení je jednou z možností, jak tento "problém" vyřešit, použití DECENTRÁLNÍ REKUPERACE.

 

Níže uvádíme několik údajů pro ty, které by tato problematika více zajímala.

Decentrální rekuperace zajišťuje větrání podle nastavených, nebo řízených, parametrů pomocí dvojice decentrálních jednotek s reverzním ventilátorem a keramickým výměníkem, který předává naakumulované teplo nasávanému čerstvému vzduchu.

Výhody:
- úspory energií - tepla
- přivádění / odvádění vzduchu ve vybrané místnosti
- odpadá potřeba čištění a dezinfekce vzduchových vedení
- integrované čištění přiváděného vzduchu
- úspory energií
- nižší náklady na pořízení a provoz (uživatelský servis)
- možnosti instalace do hotových / obývaných staveb

Nevýhody:
- nezajišťuje vytápění
- slyšitelný šum proudu přiváděného vzduchu při maximálním výkonu

POROVNÁNÍ S CENTRÁLNÍ REKUPERACÍ

Výhody:
- úspory energií - tepla
- vytápění i větrání pomocí jednoho zařízení
- integrované centrální čištění cirkulujícího vzduchu
- centrální řízení
- variabilita výstupu vzduchu

Nevýhody:
- cirkulace vzduchu v místnostech
- potřeba čištění a dezinfekce vzduchových vedení
- instalace převážně v novostavbách nebo komplikovaná instalace
- vyšší náklady na pořízení a provoz (filtry, servis)