zdravé teplo - moderní technologie

TEPELNÁ POHODA

Tepelný komfort, tepelné pohodlí je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí.

Celkový pocit pohody – „životní“ komfort - v místnostech tvoří, kromě teploty vzduchu, i další faktory:

- teplota vzduchu                                                          (ovlivňuje ji způsob vytápění a způsob větrání)
- vlhkost vzduchu
                                                         (ovlivňuje ji způsob vytápění a způsob větrání)
- rychlost proudění vzduchu                                        
(ovlivňuje ji způsob vytápění a způsob větrání)
- teplota okolních stěn či předmětů                             
(ovlivňuje ji způsob vytápění)
-
koncentrace CO2 (oxidu uhličitého)                            (ovlivňuje ji způsob větrání)

A parametrem stále důležitějším jsou

úspory nákladů – energií                                            (ovlivňuje ji způsob vytápění a způsob větrání)

 

Na dosažení životního komfortu má vliv tedy nejen ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ, ale také ZPŮSOB VĚTRÁNÍ.  


ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

Teplovzdušné - konvekční - vytápění

Konvekční systémy jsou založeny na ohřevu a cirkulaci vzduchu - v současné době používaná konvekční topidla (elektrické konvektory, otopná tělesa ústředního topení, teplovzdušné otopné systémy, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, …) ohřívají vzduch a následně prostřednictvím proudícího vzduchu člověka a okolní prostředí.
Při tomto způsobu vytápění jsou konstrukční prvky domu a bytu vždy chladnější než vzduch v místnostech.
Zároveň vzduch v místnosti proudí, víří prach a na chladných částech obvodových stěn se často páry obsažené ve vzduchu sráží a společně s prachem vytvářejí ideální prostředí pro vznik plísní.

Teplovzdušné vytápění - schematicky


Sálavé vytápění

Způsob fungování sálavého tepla známe z každodenního života díky slunečnímu záření – sluneční paprsky ohřívají objekty, na které dopadají.

I v případě sálavého vytápění (sálavé panely, velkoplošné systémy, kachlová topidla, mastkové krby, …) se budou ohřívat předměty (zdi, nábytek, ad.), které budou zpět do místnosti vyzařovat příjemné teplo. Pocitová teplota vzduchu v místnosti může být vnímána jako chladnější, což je blahodárnější pro organismus, než je tomu u teplovzdušného vytápění, kdy vzduch je teplý a zdi studené.

Zároveň nedochází k proudění vzduchu v místnosti.

Bližší informace k sálavému vytápění můžete najít v záložce KAMNÁŘSTVÍ.

Sálavé vytápění - schematicky 

ZPŮSOB VĚTRÁNÍ

Nejběžnějším způsobem větrání (výměny vzduchu v místnosti) je přirozené větrání (větrání okny, dveřmi, ...).

Při tomto způsobu větrání dochází v topné sezóně zároveň ke ztrátám energie – ztrátám tepla z místnosti. K vyšším ztrátám dochází v případě teplovzdušného vytápění a dlouhodobého větrání.

Snížit ztráty lze krátkým intenzivním větráním, při něm ale dochází k poměrně velkému kolísání kvality vzduchu v interiéru – především koncentrace oxidu uhličitého (CO2).S

 

Výhody přirozeného větrání:

-  levné, jednoduché

 Nevýhody:

- nekontrolovatelné větrání
- nemožnost ohřevu přiváděného vzduchu - větrání studeným vzduchem (ztráty tepla)
- nemožnost filtrace  - vniknutí prachu, kouře a pylů, ale i hmyzu
- přístup hluku venkovního prostředí
- zvýšená vlhkost, tvorba plísní (při nedostatečném větrání)

 

Nevýhody výše uvedeného větrání odstraňuje řízené větrání, toto je možno zajistit pomocí rekuperačního systému (rekuperace = zpětné získávání tepla).
Při tomto způsobu větrání nedochází ke ztrátám energie, lze větrat průběžně a tím udržovat i úroveň kvality vzduchu v požadované úrovni.

Výhody řízeného větrání:

- úspora tepla – nižší náklady na vytápění
- zajistí čištění vzduchu
- odvětrá vydýchaný vzduch se zvýšeným podílem oxidu uhličitého (CO2)
- sníží přebytečnou vlhkost a zamezí tvorbě plísní
- zamezí vniknutí pylů, prachů, hmyzu
- umožní nastavení výkonu a větrání dle času

Nevýhody:

- spotřeba elektrické energie

 

ZPŮSOBY REALIZACE ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ

 

 Centrální rekuperace
zajišťuje větrání podle nastavených, nebo řízených, parametrů, může zajišťovat i teplovzdušné vytápění.

Skládá se z centrální vzduchotechnické jednotky a systému vzduchových rozvodů.

                CENTRÁLNÍ REKUPERACE - schéma

 Výhody:
- úspory energií - tepla
- vytápění i větrání pomocí jedné technologie
- integrované centrální čištění cirkulujícího vzduchu
- centrální řízení
- variabilita výstupu vzduchu

Nevýhody:
- cirkulace vzduchu v místnostech (nevýhody konvekčního vytápění)
- potřeba čištění a dezinfekce vzduchových vedení
- instalace převážně v novostavbách nebo komplikovaná instalace
- vyšší náklady na pořízení a provoz (filtry, servis)


Decentrální rekuperace
zajišťuje větrání podle nastavených, nebo řízených, parametrů pomocí dvojice decentrálních jednotek s reverzním ventilátorem a keramickým výměníkem,
který předává naakumulované teplo nasávanému čerstvému vzduchu.

 DECENTRÁLNÍ REKUPERACE - PŘÍSTROJ    

 

Výhody:
- úspory energií - tepla
- přivádění / odvádění vzduchu ve vybrané místnosti
- odpadá potřeba čištění a dezinfekce vzduchových vedení
- integrované čištění přiváděného vzduchu
- úspory energií
- nižší náklady na pořízení a provoz (uživatelský servis)
- možnosti instalace do hotových / obývaných staveb

Nevýhody:
- nezajišťuje vytápění
- slyšitelný šum proudu přiváděného vzduchu při maximálním výkonu

 

Vzhledem k úzké souvislosti vytápění a větrání – a jejich vlivu na tepelnou pohodu v  obytných místnostech nabízíme poradenství,
dodávku a montáž decentrální rekuperace.

Návrh a cenovou kalkulaci pro systém decentrální rekuperace můžete objednat prostřednictvím záložky PORADENSTVÍ – CENY.

 
Teplovzdušné - sálavé vytápění