zdravé teplo - moderní technologie

Kotlíkové dotace 2019

Státní fond životního prostředí spustil třetí, poslední vlnu Kotlíkových dotací.

V souvislosti s touto skutečností uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy k dotacím na kotle:

1. Základní podmínkou pro získání dotace je, aby nový – plánovaný – kotel musí být registrován v Seznamu výrobků a technologií (SVT)
    Kotle BioClass a DualTherm jsou zaregistrovány pro kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019)
    Registrační kódy: SVT21524, SVT21525, SVT21526, SVT21537, SVT21538, SVT9193

2. Podmínky dotace jsou splněny v případě, že žadatel mění původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (maximálně 1. nebo 2. emisní třídy, ne lepší)
    za ekologický zdroj vytápění – tzn. například kotel na biomasu (ruční nebo automatické přikládání)

3. Podmínky poskytnutí dotace vyhlašují jednotlivé kraje – mohou se tedy v jednotlivých krajích lišit!

4. Termíny vyhlášení 3.kola kotlíkových dotací jsou v kompetencích jednotlivých krajů a rovněž se liší.

Kotlíková dotace 2019