zdravé teplo - moderní technologie

Dotace na kotle - Nová zelená úsporám nově

Aktuálně startuje další vlna dotací na kotle

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu ...

Detaily na 

https://2030.novazelenausporam.cz/rodinne-domy/

 

Pro nízkopříjmové domácnosti je určen program Kotlíkové dotace:

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů.
Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. 

Ve Zlínském kraji o přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“ se základními údaji žadatele
a uvedení nového zdroje vytápění.
Vyplněním předžádosti, kterou najdete na webových stránkách Zlínského kraje (www.kr.zlinsky.cz) od 11. 10. 2021, získá kraj informace o celkové částce požadovaných dotací

Všechny kotle DOMUSA mají přidělen registrační kód (SVT ....) pro dotační programy v ČR. 


Nová zelená úsporám - dotace na výměnu kotle