zdravé teplo - moderní technologie

PRODUKTY

Produkty firmy DOMUSA, které nově uvádíme na český a slovenský trh, jsou konstruovány a vyráběny společností,
jež je součástí mezinárodního holdingu MONDRAGON, který působí v 41 zemích světa včetně České republiky.

Na vývoji produktů z oboru tepelné techniky se přímo ve výrobním závodě podílí dvacítka konstruktérů, vývojářů a zkušebních techniků,
kteří jsou podporováni vývojovými centry a technickou univerzitou holdingu.

Výsledkem jsou – mimo jiné – automatické kotle na pelety a jejich příslušenství v kvalitě a technické úrovni srovnatelné s výrobky špičkových evropských výrobců této techniky.
kotle BIOCLASS
Díky tomu jsou kotle BioClass určené pro vytápění obytných domů certifikovány v 5. třídě podle evropské normy EN 303-5/2012 a také splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Naplnění podmínek této směrnice (ErP Directive) je rovněž podmínkou pro zařazení výrobku
do Seznamu výrobků a technologií – tzn. seznamu výrobků,  které lze podpořit  prostřednictvím
aktuálních dotačních programů.