zdravé teplo - moderní technologie

AKTUALITY

 

Děkujeme všem našim zákazníkům a partnerům za přízeň a spolupráci v roce 2018
a do nového roku přejeme mnoho úspěchů, pevné zdraví a radosti ze života.

 

Instalace BioClass HM

 

Instalace DOMUSA BioClass HM 10

Po návratu z letní dovolené, s nástupem nižších ranních teplot a na prahu nové topné sezóny se častěji setkáváme s dotazy typu
„jaké pelety koupit – s těmi posledními jsme nebyli spokojeni“.

Odpověď nemusí být vždy jednoznačná, avšak řada dotazů má mnohdy společné jmenovatele. 

Vynecháme nespokojenost s kvalitními certifikovanými peletami. Zde příčina nespokojenosti většinou tkví nikoli v palivu, ale spíše v kotli, v jeho nastavení, v přívodu spalovacího vzduchu, případně funkčnosti spalinové cesty. 

DOMUSA na výstavě

 

Start topenářské sezóny po dovolených proběhl ve druhém roce působení zastoupení fy DOMUSA v České republice poměrně bouřlivě.
V době, kdy jsou postupně dokončovány různé stavby, jejichž investoři nás kontaktovali prostřednictvím webowé prezentace
anebo navštívili náš stánek na výstavě ForArch 2017, jsme dali přednost uspokojení zákazníků před další výstavou v Praze.

Dovolená DOMUSA

Dovolujeme si upozornit naše odběratele a zájemce o kotle DOMUSA, že v období od 6.8. do 31.8. bude ve výrobním závodě probíhat dovolená. 

Objednávky na kotle, které jsou určeny k montáži v období počátku září je tedy nutno zaslat nejpozději do 13.července tak, aby expedice mohla proběhnout ještě před začátkem dovolených.

Děkujeme za porozumění a přejeme krásné, ničím nerušené, prázdninové období.

Kotlíkové dotace - kotle DOMUSA

Vzhledem k opakujícím se dotazům na registraci výrobků DOMUSA pro kotlíkové dotace uvádíme
přehled 6 typů výrobků, které jsou zapsány v databázi dotovaných kotlů a jejich SVT kódy:

DOMUSA - BioClass HM 10                        automatický kotel na pelety                      SVT21524           

DOMUSA - BioClass HM 16                        automatický kotel na pelety                      SVT21525

DOMUSA - BioClass HM 25                        automatický kotel na pelety                      SVT21526

technické školení pro instalatéry

Technické školení pro další zájemce zaměřené na peletové automaty DOMUSA proběhne ve čtvrtek dne 22.března 2018.

Obsah školení:

-         Představení  výrobce a sortimentu

-         Konstrukce kotlů

-         Instalace a uvedení kotle do provozu

-         Servis – náhradní díly

-         Záruky – ceny – obchodní podmínky

 

Technické školení zaměřené na instalaci a servis kotlů BioClass a DualTherm pořádáme ve dnech 20. a 22. února ve školicím centru Kelč - Babice.

Obsah školení:

-         Představení  výrobce a sortimentu

-         Konstrukce kotlů

-         Instalace a uvedení kotle do provozu

-         Servis – náhradní díly

-         Záruky – ceny – obchodní podmínky

K dispozici budou servisní návody a kotel BiOClass  v reálné instalaci.

Moderní vytápění 2018

 

Na výstavě s názvem, který zahrnuje i přívlastek „moderní“ nemohou chybět ani kotle na biomasu.
A v široké nabídce automatů na pelety budou vystaveny i tentokrát kotle fy DOMUSA.
Návštěvníci se v expozici klastru Česká peleta ve vstupní hale výstaviště v Holešovicích (stánek M88)  mohou seznámit s plně automatickým kotlem na pelety typu BioClass, kombinovaným kotlem na pelety a kusové dřevo  DualTherm a také se širokým sortimentem výrobků, které mohou spolu s kotlem vytvořit skutečnou domácí tepelnou centrálu. 

Pelety - InfoTherma 2018

ABtop Valašské Meziříčí  &  DOMUSA Teknik  Vás zvou na výstavu INFOTherma Ostrava 2018, která bude probíhat na ostravském výstaviště Černá louka ve dnech 22.  až  25. ledna. V expozici na stánku č. 325 se můžete seznámit s přednostmi automatických kotlů na pelety i kombinovaných automatů na pelety a dřevo zároveň s biopalivy do těchto kotlů a jejich dodavateli v regionu severní a střední Moravy.

Stránky