zdravé teplo - moderní technologie

Jaké pelety ....

Po návratu z letní dovolené, s nástupem nižších ranních teplot a na prahu nové topné sezóny se častěji setkáváme s dotazy typu
„jaké pelety koupit – s těmi posledními jsme nebyli spokojeni“.

Odpověď nemusí být vždy jednoznačná, avšak řada dotazů má mnohdy společné jmenovatele. 

Vynecháme nespokojenost s kvalitními certifikovanými peletami. Zde příčina nespokojenosti většinou tkví nikoli v palivu, ale spíše v kotli, v jeho nastavení, v přívodu spalovacího vzduchu, případně funkčnosti spalinové cesty. 

Zaměříme se na pelety nižší cenové kategorie, tmavější barvy, bez certifikace, od kterých si mnozí slibují především nižší náklady na vytápění. Problémem zde může být naprosto neidentifikovatelné složení a tím i neodhadnutelné chování při spalování. A tak nezbývá nic jiného, než provést vlastní pokus ve vlastním kotli s nějakým menším množstvím paliva a poté - v případě spokojenosti -  spolehnout se na dodavatele, že zaručí a dodá stejnou kvalitu i příště.

Protože i výrobce - a častěji - dodavatele pelet zajímá, jak se jeho produkt chová v kotli, provedli jsme několik pokusů právě s necertifikovanými peletami.

První vzorek  – „noname“ – pilina s vysokým podílem kůry, bez jakékoli kvalitativní specifikace:
zde obrázek zbytků po spálení pelet hovoří zcela jasně – tvrdá struska, se kterou si sice mechanismus čištění hořáku při správném nastavení čisticího intervalu sice poradí, ale přesto je škoda kotel týrat takovým drastickým způsobem.
Pro běžné použití je nelze doporučit, neboť se dá předpokládat, že provoz běžného kotle bude vyžadovat častý manuální zásah pro vyčištění hořáku.

Struska - vzorek první

Pelety - vzorek první

 

 

 

 

 
Druhý vzorek – pelety STANDARD, pilina s příměsí kůry, deklarovaná popelnatost do 2%:
popel je sypký, s občasným výskytem drobných lehce se rozpadajících spečenců do velikosti 1 cm.
Palivo lze použít zcela bez obav a potřeby častých manuálních zásahů do provozu kotle.

 Pelety - vzorek druhýPopel - vzorek druhý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová úroveň: cena 1 kg pelet – vzorek první, byla jen o 0,10 Kč levnější, než vzorek druhý.

 

Výše uvedené spalovací zkoušky v rozsahu, jaký si může provést každý uživatel kotle, byly provedeny na kotli DOMUSA BioClass, který je vybaven m.j. i automatickým čištěním hořáku.