zdravé teplo - moderní technologie

Výměna kotle – jak jednoduché …

Výměna kotle - v „době kotlíkových dotací“ – jednoduchá věc.

Kliknu ve správný okamžik na počítači na příslušné stránce, nafotím naposledy svůj milý starý kotel, stát / EÚ mně zaplatí skoro celý kotel, ten mně ušetří práci – bude si sám přikládat levné uhlí nebo komfortní pelety …. a mám vyhráno.  

Ale ouha.
Vyplatí se trochu přemýšlet, jaký kotel a jaké palivo zvolit. Zamyslet se také nad tím, zda univerzální kotel je tou nejlepší volbou.
Doporučuji přečíst si článek na webu TZB-INFO.CZ
http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/15782-dehtovani-kominu-pri-provozu-nizkoemisnich-kotlu-na-tuha-paliva

Pro ty, kterým se nechce číst celý obsáhlý článek, cituji pár odstavců:

S vládními dotacemi stoupl v domácnostech i počet nových, především automatických kotlů spalujících pevná paliva (kusové dřevo, dřevní pelety, černé a hnědé uhlí).

Podporovaných kotlů je celá řada, přičemž zvýhodněny jsou kotle, které teoreticky produkují nejméně škodlivých emisí, což jsou v současné době kotle splňující podmínky směrnice o Ekodesignu.

Jakkoliv má tento ekologický program sloužit ke zlepšení stavu ovzduší, dochází při provozu těchto typů kotlů k problémům s dehtováním ve spalinové cestě, čímž vzniká potencionální nebezpečí snížení funkčnosti spalinové cesty, které může vést až k požáru způsobeného vzplanutím dehtu.

Důležitou podmínkou pro omezení dehtování je, aby teplota spalin po celé délce spalinové cesty byla vyšší, než je rosný bod spalin vzniklých z konkrétního paliva, přičemž nejnižší teplotu rosného bodu mají peletky (cca 35 °C), následuje kusové dřevo (cca 45 °C) a nejvyšší teplotu rosného bodu má uhlí, a to v závislosti na podílu síry (teplota rosného bodu uhlí může být až 150 °C - viz. graf 1).

Nezanedbatelný je i problém optimalizace provozu kotle pro konkrétní použité palivo. Přestože mnoho výrobců deklaruje kotle jako univerzální s možností spalování jak kusového dřeva, tak hnědého i černého uhlí, je třeba si uvědomit, že proces spalování dřeva a uhlí se významně liší a pro dosažení optimálního stavu je potřebné rozdílné nastavení kotle, často i tvar spalovací komory, kvalita a dávkování paliva.

Pokud je například rozměr spalinové komory „vyladěn“ pro spalování uhlí, lze jen velmi obtížně dosáhnout optimálního průběhu spalování kusového dřeva. Výsledkem je potom, mimo jiné, i vznik dehtu.