zdravé teplo - moderní technologie

Instalace DOMUSA BioClass HM 16

Instalace automatického kotle na pelety BioClass HM 16 v bytovém domě.

Kotel, který nahrazuje dosavadní manuální kotle na tuhá paliva,  je umístěn ve sklepních prostorách bytového domu současně s velkoobjemovým silem na pelety, které je plněno z automobilní cisterny sezónní zásobou paliva.

Je určen pro vytápění jednoho z bytů ve druhém patře bytového domu.

Provoz kotle a otopného systému je řízen pokojovým termostatem s dálkovým ovládáním typu DOMUSA MyDomo, které umožňuje dálkovou kontrolu a správu systému pomocí smartphonu.

Kotel BioClass HM 16 - bytový dům
Bytový dům - kotel původního vytápění